mandag 5. august 2013

Møbler og annet avfall

Styret bruker mye tid, og felleskostnader, på å fjerne kasserte møbler og annet avfall som plasseres i søppelrom og fellesarealer. Det er den enkelte beboers/eiers ansvar og fjerne slik avfall for egen regning. 

Styret kommer til å bli strengere med oppfølging og fakturering av disse ekstrakostnadene fremover. Det er kameraovervåkning i sameiet og vi vil gjennomgå opptak for å finne ut hvem “synderne” er. De som blir avslørt må selv betale for opprydding og bortkjøring – uavhengig av kostnadsstørrelse. 

Vi minner om at seksjonseiere er økonomisk ansvarlig overfor sameiet – også hvis “synderne” er leietakere. 

Se oversikt på Renovasjonsetatens nettsider over hvor du kan levere møbler og annet større avfall.