onsdag 28. februar 2018

Årsmøte tirsdag 6. mars kl 19

Velkommen til årsmøte tirsdag 6. mars 2018 kl. 19.00, Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46, PA113 Athene 1.

Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2017. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på årsmøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Lille Bislett Eierseksjonssameie det kommende året.

Hvem kan delta på årsmøtet?

Alle sameiere har rett til å delta i årsmøte med forslags-, tale-, og stemmerett.

For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg.

Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon.

Sameieren har rett til å møte ved fullmektig.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.