tirsdag 10. februar 2009

Securitas døgnservice


Sameiet har avtale med Securitas Døgnservice. De går streifrunder, men man kan også ringe dem ved ubehagelige hendelser, som f.eks. uønskede narkomane som oppholder seg i garasjen. Securitas kommer da umiddelbart og kaster dem ut. Du kan ringe Securitas Døgnservice på 90860454 ved behov.
Styret har fokus på problemet med de narkomane og er i løpende dialog med politiet og rusmiddeletaten, uten at det har gitt nevneverdige resultater, dessverre.

Brøyting gangvei hus B, mot grusplassen


Det er kommunens ansvar å brøyte gangveien utenfor hus B.

Jeg har nettopp snakket med dem og de skal ta det så fort som mulig. Siden dette er en ny vei hadde de ikke fått den inn i planene sine, selv om eierskapet og driftsansvaret er overført til kommunen.

Skulle det være tilfeller der kommunen ikke gjør jobben sin kan du også melde inn mangel på brøyting på skjema til samferdselsetaten: http://www.bymelding.no/Innmelding.aspx

Mvh Alexander Strand
Styreleder

søndag 8. februar 2009

P-plass i garasjen i Lille Bislett Eierseksjonssameie


Lille Bislett beboerforum kan brukes til å annonsere for P-plass til 
leie, eller hvis du ønsker å leie P-plass, i garasjen på Lille Bislett. 
Det er som regel noen som har plasser til leie, og da kan dette være et greit forum for å gjøre en leieavtale om P-plass. 

Lille Bislett beboerforum finner du her: http://groups.google.com/group/lille-bislett-beboerforum


mvh Styret