tirsdag 11. september 2012

Grunnpakken fra Canal Digital kabel-TV

Alle leilighetene i sameiet er tilknyttet Canal Digital kabel-TV med tilgang til Grunnpakken. Med egen dekoder vil Grunnpakken heretter bestå av en fast del med kanaler som alle får – i tillegg kan du fritt velge 15 kanaler etter eget ønske.

Kanalene velger du fra et stort utvalg på canaldigital.no – blant de valgfrie kanalene finnes alt fra musikk- og underholdningskanaler, til sports-, livstils-, film- og barnekanaler, m.m.

Første gang du velger dine valgfrie kanaler er det ingen kostnad. Dersom du ønsker å endre på ett senere tidspunkt koster dette kr 19,- pr gang du gjør endringer i valgfri del - uavhengig av hvor mange kanaler du endrer.

Nærmere informasjon om valgmulighetene i den nye Grunnpakken med dekoder finner du på Canal Digital kabel-TV.

Andre kanalvalg
Kanalvalg utover Grunnpakken inngås som tidligere direkte av eier/beboer med Canal Digial kabel-TV.

Klage på uteområdet ved Lille Bislett

Styret sendte i juli en klage til Bymiljøetaten i Oslo kommune på manglende fremdrift av uteområdet ved Lille Bislett.

Til tross for at det tidligere har vært bevilget penger til utarbeidelse av området har arbeidet stoppet helt opp i år. Styret mener området er sjenerende for sameiets beboere og tilstøtende eiendommer. Vi har derfor innstendig oppfordrer Bymiljøetaten om å gjenoppta arbeidet med å få ferdigstilt området så raskt som mulig.

Saken ble behandlet i Bydelsutvalget 28. august – hovedkonklusjonene fra vedtaket er:
  • Grunnen under Lille Bislett er forurenset og må renses før den kan ferdigstilles
  • Bydelsutvalget deler frustrasjonen til Lille Bislett sameie om manglende fremdrift
  • Bydelsutvalget krever en redegjørelse av ansvarlig etat over forsinkelsene
  • Bydelsutvalget krever at området ryddes umiddelbart og at arbeidet sluttføres raskest mulig
Se kopi av bydelsutvalgets vedtak. Ytterligere informasjon om saken finnes også på Oslo kommunes nettsider om uteområdet ved Lille Bislett.

fredag 7. september 2012

Skryter av Lille Bislett

Oslo kommune mener Lille Bislett boligsameie er et av byens 20 mest perfekte boligprosjekter.

Se oversikten og les mer i artikkelen Dette er Oslos beste byggeprosjekter på aftenposten.no.