tirsdag 11. september 2012

Klage på uteområdet ved Lille Bislett

Styret sendte i juli en klage til Bymiljøetaten i Oslo kommune på manglende fremdrift av uteområdet ved Lille Bislett.

Til tross for at det tidligere har vært bevilget penger til utarbeidelse av området har arbeidet stoppet helt opp i år. Styret mener området er sjenerende for sameiets beboere og tilstøtende eiendommer. Vi har derfor innstendig oppfordrer Bymiljøetaten om å gjenoppta arbeidet med å få ferdigstilt området så raskt som mulig.

Saken ble behandlet i Bydelsutvalget 28. august – hovedkonklusjonene fra vedtaket er:
  • Grunnen under Lille Bislett er forurenset og må renses før den kan ferdigstilles
  • Bydelsutvalget deler frustrasjonen til Lille Bislett sameie om manglende fremdrift
  • Bydelsutvalget krever en redegjørelse av ansvarlig etat over forsinkelsene
  • Bydelsutvalget krever at området ryddes umiddelbart og at arbeidet sluttføres raskest mulig
Se kopi av bydelsutvalgets vedtak. Ytterligere informasjon om saken finnes også på Oslo kommunes nettsider om uteområdet ved Lille Bislett.