onsdag 24. april 2013

Oppdatering av beboerlister skal skje skriftlig

Vi minner om at oppdateringer av beboerlister ved inngangsdørene må meldes skriftlig til styret.

Flere beboere endrer ringelistene ved inngangsdørene på egenhånd uten å melde fra til styret. Dette hindrer styret i å ha korrekte ringelister når de byttes ut. 

Ved endringer må du oppgi hvilken oppgang du bor i, ditt leilighetsnummer (se egen inngangsdør) og hvilket navn som skal stå på ringelisten.

Alle endringer meldes skriftlig til styret_lillebislett@googlegroups.com.

fredag 12. april 2013

Protokoll fra sameiemøte 11. april og nytt styre

Ordinært sameiermøte i Lille Bislett Eierseksjonssameie ble avholdt torsdag 11. april 2013. Vedlagt finner du link til protokollen fra sameiermøtet og oversikt over det nye styret.

Styret i Lille Bislett Eierseksjonssameie består pr. 11. april 2013 av:
  • Olav Heiberg Hoff, styreleder
  • Arne Sangnæs, styremedlem 
  • Khilji Arshid Abdul Aziz, styremedlem
  • Maria Frøid, styremedlem
  • Sverre Auestad, styremedlem 
  • Aina Beate Kallak, varamedlem
  • Ingrid Lill Høglund, varamedlem
  • Morten Kielland Rygh, varamedlem
Som tidligere foretrekker styret henvendelser pr. e-post, denne mailboksen sjekkes ofte.

Protokoll fra ordinært sameiemøte 11. april 2013.

Vi takker det avtroppende styret for flott innsats og ønsker det nye styret lykke til.