fredag 12. april 2013

Protokoll fra sameiemøte 11. april og nytt styre

Ordinært sameiermøte i Lille Bislett Eierseksjonssameie ble avholdt torsdag 11. april 2013. Vedlagt finner du link til protokollen fra sameiermøtet og oversikt over det nye styret.

Styret i Lille Bislett Eierseksjonssameie består pr. 11. april 2013 av:
  • Olav Heiberg Hoff, styreleder
  • Arne Sangnæs, styremedlem 
  • Khilji Arshid Abdul Aziz, styremedlem
  • Maria Frøid, styremedlem
  • Sverre Auestad, styremedlem 
  • Aina Beate Kallak, varamedlem
  • Ingrid Lill Høglund, varamedlem
  • Morten Kielland Rygh, varamedlem
Som tidligere foretrekker styret henvendelser pr. e-post, denne mailboksen sjekkes ofte.

Protokoll fra ordinært sameiemøte 11. april 2013.

Vi takker det avtroppende styret for flott innsats og ønsker det nye styret lykke til.