For beboere og eiere

Praktisk informasjon (alfabetisk) for beboere og eiere i Lille Bislett Eierseksjonssameie. Styret oppfordrer alle beboere og eiere til å sette seg inn i sameiets husordensregler og vedtekter for å skape et trivelig bomiljø!  
 • Adgangskontroll og alarmsystem
  For å unngå feilalarmer og innbrudd oppfordres alle beboere til å passe på at dørene går i lås. Dørene må ikke holdes i åpen stilling lengre enn 40 sekunder. Når pipingen starter, må døren lukkes umiddelbart. Etter ytterligere 20 sekunder utløses alarmen.
 • Avfallsrom
  Avfallsrom i bygg A ligger ved siden av inngangen til Lille Bislett 2. I bygg B ved siden av Lille Bislett 18 og i bygg C ved siden av Lille Bislett 24. Det er kun ”ordinær” søppel og papir/papp som skal kastes - det skal ikke plasseres kasserte møbler eller liknende avfall i avfallsrommene!
  På Sofies plass og i Pilestredet er det egne kontainerne for spesialavfall som glass og metall. Det er også en minigjenbruksstasjon i Pilestredet park.
 • Barnehage
  Barn av seksjonseiere i sameiet Lille Bislett har fortrinnsrett til plass i Langaard barnehage. Interesserte kan ta kontakt med daglig leder Charlotte Platou, telefon 906 57 500, e-post charlotte@hap.no.
 • Beboerlister/Ringeklokklister
  Det er styret som oppdaterer beboerlistene ved inngangsdørene. Alle endringer skal meldes skriftlig til styret_lillebislett@googlegroups.com med hvilken oppgang og leilighetsnr. endringen gjelder.
 • Beboerparkering i garasjeanlegget
  Styret har avtale med Time Park vedrørende parkering i garasjeanlegget til Coop Mega. Alle beboere har fått utlevert rabattkort som gir følgende rabatterte takster: hverdager kl. 21.00-09.00 kr. 30, fredag kl. 21.00 til mandag kl. 09.00 kr. 90. Ellers gjelder vanlige takster.
 • Boder
  Hver seksjon har en kjellerbod som skal være merket med leilighetens seksjonsnummer i overkant av boddøren (se vedlegg i vedtektene). Alle boder må være låst til enhver tid, selv om de ikke benyttes! Dette bidrar til at andre ikke får mulighet til å ta feil bod i bruk, samtidig er man med å hindre hærverk på nabobod. Bodene er privat eiendom og eiers ansvar. 
 • Bomiljøvakt
  Sameiet har en avtale med Securitas Bomiljø for vakthold i sameiet. Alle beboere må sette seg inn i hva tjenesten innebærer og hvordan den skal brukes. Bomiljøvekteren kan kontaktes på telefon: 22 97 10 70. Securitas Bomiljø vil aksjonere på din opplevelse av utrygghet.
Ved utrykning for festbråk, husbråk, mistet nøkler, for lang åpentid ved flytting mm. vil dette bli fakturert seksjonseiere.
 • Branninstruks og brannsikkerheten i sameiet
  Sameiet er prosjektert og bygget iht til teknisk forskrift og har derfor god sikkerhet mot brann, og gode rømningsveier. Les mer om brannsikkerheten i sameiet og sameiets branninstruks
 • Eierskifte og eierskiftegebyr ved salg av leiligheter og garasjeplasser
  Alle eierskifte i sameiet skal sendes til styrets forretningsfører Obos, e-post: delyn.benedicte.edwards@obos.no. Eierskriftegebyr v
  ed salg av leilighet kr. 5 000,-. Ved separat salg av bruksrett til garasjeplass er eierskriftegebyret kr. 663,-. Eierskiftegebyret går i sin helhet til Obos Eiendomsforvaltning AS som er sameiets forretningsfører.
 • FDV-dokumentasjon
  Alle eiere har mottatt egen CD fra Thon Bolig med FDV-dokumentasjon - nye eiere skal overta CD-en fra forrige eier. Thon Bolig har ikke disse CD-ene på lager. Samsvarserklæring for baderomskabin - den enkelte sameier er ansvarlig for at denne er tilgjengelig ved kontroll.  
 • Fellesarealer
  Det skal ikke befinne seg private eiendeler i fellesarealene - sykler, sko, møbler, søppelposer o.l. skal ikke settes i oppganger, trapper eller inngangspartier. Gjenstander med lapp fra styret ang. varsel om fjerning vil bli fjernet for eiers regning. Fellesarealene vaske to ganger i uken: tirs- og fredag. Matter i inngangspartiene byttes annenhver uke i sommerhalvåret og hver uke i vinterhalvåret.
 • Felleskostnader
  Fakturaer for felleskostnader sendes ut av sameiets forretningsfører Obos to ganger i året. Felleskostnader og fjernvarme beregnes ut fra leilighetens brøkteller (se vedtektene). Privat garasjeplass faktureres i tillegg kr. 100,- pr. måned for drift og vedlikehold. Ved uteblitt faktura kan seksjonseiere selv ta kontakt med OBOS Eiendomsforvaltning AS ved Jardar Bakke.
 • Fellesterrasser
  Egne ordensregler for fellesterrassene står på terrassedøren. Husk at sameiets vedtekter og husordensregler også gjelder for fellesterrassene! Styret stenger fellesterrassene i vintersesongen.
  Det er egen nøkkel til fellesterrasen som følger leiligheten. Ny nøkkel faktureres seksjonseier kr. 300,-.  
 • Fjernkontroll til garasjeport
  Hvis du har mistet, eller ikke har fjernkontroll/portåpner til garasjen må seksjonseier selv kjøpe dette direkte fra leverandøren Crawford. Portåpneren som benyttes er: Radiosender 869, trekanals (tre knapper), art. nummer K047187. Bestillingsdetaljer kan sendes direkte til Crawford, e-post info@crawford.no, eller telefon 22655450. Ved programmering av ny, eller omprogrammering av gammel fjernkontroll skal dette meldes til vaktmester. Fyll ut skjema for omprogrammering av fjernkontroll og legg det sammen med fjernkontrollen i vaktmesterens postkasse i Lille Bislett 2, 2. etg. Har du flere fjernkontroller, fyll ut ett skjema pr. fjernkontroll.
 • Flytting
  Ved flytting kan man ha behov for å la døren stå åpen lenger enn det som vanligvis tillates uten at alarmen utløses. Alle med nøkkelbrikker kan bestille en utvidelse på 10 minutter ved å sende beskjed til styret_lillebislett@googlegroups.com noen dager i forkant av flyttingen.
 • Forretningsfører
  OBOS Eiendomsforvaltning AS er sameiets forretningsfører. Forvaltningskonsulent er Jardar Bakke og saksbehandler er Delyn Benedicte Edwards. Sameiets revisor er Revisoren AS.
 • Forsikring
  Sameiets eiendommer er forsikret i Obos Forsikring, avtalenr. 11478. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det slike skader i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden.
  Slik skade meldes til styret_lillebislett@googlegroups.com og forsikringsavdelingen i OBOS, telefon 02333 eller e-post forsikring@obos.no
  Forsikringsavd. melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. 
  Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. 

  Den enkelte seksjonseier er selv ansvarlig for å ha hjem-/innboforsikring som dekker eget innbo og løsøre i egen seksjon og bod.
 • Garasjeplasser
  Privateide garasjeplasser i Lille Bislett sameiet kan kun selges til andre seksjonseiere i sameiet. Alle eierskifter av leiligheter og garasjeplasser skal sendes til Obos som er sameiets forretningsfører.
 • Heisalarm
  Kun KONEs callingalarmen inne i heisen skal benyttes i nødstilfeller. Feil/problemer med heisene skal meldes direkte til styret_lillebislett@googlegroups.com.
 • Husordensregler
  Husordensregler for Lille Bislett Eierseksjonssameiet. Husordensreglene gjelder for eiere, leietakere, næringsdrivende og gjester i sameiet, uten unntak.
 • Internett
  Tilkobling til internett leveres av mange tilbydere - det er opp til den enkelte eier/beboer og inngå avtale med foretrukket leverandør. Styret har inngått en gunstig avtale med Lynet Internett som sikrer alle beboerne billigere internett via fiberkabel. Alle typer internettabonnement inngås direkte mellom eier/beboer og nettleverandøren.   
 • Kabel-TV
  Signaler leveres med Grunnpakken fra Canal Digital og er inkludert i felleskostnadene. Alle leiligheter fikk utlevert en dekoder fra Canal digital 3. og 4. april 2017. Beboere må selv bestille/betale for TV-kanaler utover Grunnpakken direkte med Canal Digital. Eier må selv velge favorittkanalene i Grunnpakken ved å logge inn med sin personlige brukerkonto på Canal Digitals "Min side".
  Fra september/oktober 2017 vil du ikke motta TV-signaler fra antennekontakten i leiligheten uten bruk av dekoder fordi de analoge TV-signalene skrus av. Ved problemer med kabel-TV logg inn på "Min side" og kontakt Canal Digital, ring eventuelt på telefon 06090.
 • Leietakere
  Alle spørsmål om leilighet, bod, nøkler etc. skal rettes direkte til utleier av leiligheten. Styret skal primært forholde seg til eierne i sameiet pga. sikkerhetsmessige og økonomiske grunner.  
 • Nyheter fra Lille Bislett
  Ønsker du å få tilsendt nyheter fra Lille Bislett direkte til din e-post kan du benytte Bloggtrottr.
 • Nøkkelbrikker
  Mistet, eller stjålne nøkkelbrikker skal umiddelbart meldes til styret for sperring. Bestilling av nye nøkkelbrikker gjøres skriftlig av seksjonseier til styret_lillebislett@googlegroups.com. Ny nøkkelbrikke faktureres seksjonseier kr 1800,-.
 • Oppslagstavler
  I hver oppgang finnes det oppslagstavler hvor både styret og beboere kan henge opp relevant informasjon, f.eks. nabovarsel, utleie, kjøp & salg og lignende. Vennligst fjern egne oppslag når de ikke lenger er aktuelle.
 • Parkeringsplasser
  Det er 102 privateide garasjeplasser i sameiet. Eksklusiv bruksrett til disse garasjeplassene tilhører ulike seksjonseiere. Salg av denne bruksretten skal kun skje internt i sameiet mellom seksjonseierne. Fjernkontroll til garasjeport følger garasjeplassen. Ved eierskifter av garasjeplass er eier pliktig til å informere Obos, sameiets forretningsfører, om endring av bruksretten. 
 • Postkasser
  Beboere er selv ansvarlig for å merke postkassen med navn. Postkassene er privat eiendom og nøkler følger leiligheten. Det er ikke mulig å etterbestille nøkler, ny nøkkellås faktureres seksjonseier kr. 500,-.
  Postkassene skal tømmes med jevne mellomrom - når du er bortreist kan du bestille oppbevaring av post hos Posten. Ved utleie er det viktig at styret informeres om eiers adresse, slik at viktig informasjon når fram. Dersom du leier leilighet; vennligst gi beskjed til utleier om å underrette styret. Søppelbøttene ved postkassene skal kun benyttes til uønsket reklame. 
 • Rabattkort til parkeringshuset 
  Kortet er et gode som TimePark tilbyr beboere i Lille Bislett.
  Les mer om kortene og betingelsene.
 • Renhold fellesarealer 
  Sameiet har avtale med Fortuna Renhold AS for renhold av sameiets fellesarealer.
 • Reservasjon mot uadressert reklame
  Se informasjon på posten.no.
 • Røykvarsler og brannslukker
  Har du sjekket røykvarsler og brannslange/brannslukningsapparat i egen leilighet i det siste? Vi minner om at det er seksjonseiers ansvar at dette utstyret er i forskriftsmessig stand, ref. sameiets vedtekter § 4.
 • Seksjonsnummer og leilighetsnummer
  Oversikt over seksjonsnummer og leilighetsnummer i bygg A, B og C.
 • Sikkerhet
  Styret ber innstendig alle beboere om å være svært nøye med å holde alle dører/porter inn til inngangene, kjeller, boder, garasje og boliger lukket og låst til enhver tid. Ikke slipp inn mennesker du ikke kjenner. 
 • Styret
  Styret i sameiet kan kontaktes på styret_lillebislett@googlegroups.com 
 • Sykkelparkering
  Sykkelparkering finnes innenfor garasjen i U2, altså i etasjen under parkeringen til Coop Mega.
 • Tagging av fasaden
  Sameiet er med i Stopp tagging-ordningen. Oppdager du tagging på sameiets fasader - tips styret: styret_lillebislett@googlegroups.com
 • Vakthold og videoovervåkning
  Sameiet har avtale med Securitas Bomiljø om vakthold i sameiet. Ved ubehagelige hendelser i sameiet kan beboere kontakte Securitas direkte på vakttelefonnr. 22 97 10 70. Det er monert kameraer for videoovervåkning av fellesarealene i sameiet. Videoovervåkningen er godkjent av sameiemøtet og meldt til Datatilsynet.
 • Vaktmester
  Vaktmestertjeneste i sameiet utføres av NEAS. Vaktmesteren er innom to ganger i uken og har  egen postkasse i Lille Bislett 2, bygg A. NEAS har i tillegg ansvar for vedlikeholdet av gårdsrommet. Vaktmester jobber kun med fellesarealene i sameiet.
 • Vannlekkasje - rutiner
  Skulle uhellet være ute og du oppdager vannlekkasje i leilighet eller bod må du følge disse rutinene.
 • Vedtekter
  Vedtekter for Lille Bislett Eierseksjonssameie. (Oppdatert 01.04.2019)

Har du andre spørsmål? 
Ta kontakt med styret_lillebislett@googlegroups.com.