fredag 8. mai 2015

Rutiner ved vannlekkasje

Skulle uhellet være ute og du oppdager vannlekkasje i leilighet, bod eller fellesarealer må du følge disse rutinene. 


  • Forsøk å lokalisere årsaken til vannlekkasjen og stans den hvis mulig (se Driftsinstruks vann, varme og stoppekraner).
  • Hvis vannlekkasjen ikke lar seg stanse: kontakt sameiets rørlegger Anders Lien på 93099765 eller 61190839, evt på anders@lienco.no, og beskriv hvor lekkasjen er og omfanget av den. 
  • Om skaden er innenfor seksjonseiers enhet/bod må seksjonseier selv melde skaden til sameiets forsikring (se Forsikring)
  • Brannvesenet skal ikke tilkalles med mindre det er vannlekkasje av særdeles stort omfang, hvor det er behov for pumper. Eventuell avgjørelse om rekvirering av brannvesenet gjøres av rørlegger.
  • Er du leietaker må du informere seksjonseier.
  • Alle vannlekkasjer skal meldes til styret på e-post styret_lillebislett@googlegroups.com.