onsdag 23. oktober 2013

Radonmåling av utleieboliger

Strålevernforskriften trer i kraft 1. januar 2014 og stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Kravet gjelder alle boligeiere som leier ut egen bolig i Lille Bislett.   

Grenseverdi og tiltaksgrense for radon
Alle som leier ut bolig har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som praktisk mulig. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel pr. kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften.


I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Dersom du har gjennomført tiltak for å redusere radon i boligen, må du gjennomføre ny måling for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.

Gjelder alle typer utleieboliger
Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie. 

Mål radon i utleieboliger
For å finne radonnivået i en utleiebolig, må du som utleier sørge for å få utført en radonmåling. En utleiebolig måles på samme måte som en bolig. Mer informasjon om måling finner du på nettsiden Måling av radon i boliger.

Utleiers ansvar
Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Tilsyn
Den primære tilsynsmyndigheten er kommunene, men Strålevernet kan også føre tilsyn med at grenseverdi og tiltaksgrense overholdes.

Borettslag og sameier
Hvis du som eier leier ut sameieleiligheten din, er du forpliktet av radonkravene i strålevernforskriften. Dersom du selv bor i leiligheten, og ikke leier ut noen del av den, er du derimot ikke forpliktet av kravene i strålevernforskriften.

Les mer om radon på Oslo kommunes nettsider.

onsdag 9. oktober 2013

Viktig informasjon fra Lynet Internett

For at installasjonen av fibernett til sameiet skal gå så smertefritt som mulig må Lynet Internett ha informasjon fra alle eiere/beboere.

Send en e-post til styret_lillebislett@googlegroups.com med følgende informasjon:

Emne: Lynet Internett
For- og etternavn:
Oppgang og leilighetnummer:
Kontaktnummer (mobil):
Nåværende internettleverandør:
Har du fasttelefon eller ikke?:

Konsekvensen av ikke å melde i fra, kan være brudd på eksisterende internettlinje og/eller fasttelefon.

Lynet må ha denne informasjonen fra alle leiligheter fordi de ikke ønsker å kutte noens eksisterende nett-/telefonlinje når de installerer systemet.

Informasjonen ønskes snarest!

Kabel-TV
Avtalen med Lynet Internett påvirker ikke kabel-TV. Canal Digital er fortsatt leverandør av kabel-TV signaler til sameiet.