onsdag 9. oktober 2013

Viktig informasjon fra Lynet Internett

For at installasjonen av fibernett til sameiet skal gå så smertefritt som mulig må Lynet Internett ha informasjon fra alle eiere/beboere.

Send en e-post til styret_lillebislett@googlegroups.com med følgende informasjon:

Emne: Lynet Internett
For- og etternavn:
Oppgang og leilighetnummer:
Kontaktnummer (mobil):
Nåværende internettleverandør:
Har du fasttelefon eller ikke?:

Konsekvensen av ikke å melde i fra, kan være brudd på eksisterende internettlinje og/eller fasttelefon.

Lynet må ha denne informasjonen fra alle leiligheter fordi de ikke ønsker å kutte noens eksisterende nett-/telefonlinje når de installerer systemet.

Informasjonen ønskes snarest!

Kabel-TV
Avtalen med Lynet Internett påvirker ikke kabel-TV. Canal Digital er fortsatt leverandør av kabel-TV signaler til sameiet.