Om sameiet

Lille Bislett Eierseksjonssameie så dagens lys i august 2007. Da sto bygg A med 60 leiligheter klart til innflytting. To måneder senere var bygg B med 80 leiligheter ferdig. Bygg C, med 84 leiligheter, sto ferdig i slutten av januar 2008. Bygg A har 6 etasjer, bygg B og C har 7 etasjer.
Sameiets beboere disponerer et hyggelig og grønt gårdsrom og seks felles takterrasser (to i hvert bygg).  

Dagligvarer, cafe, barnehage og P-hus
Foruten 224 selveierseksjoner består sameiet av tre næringsseksjoner: dagligvarebutikken Coop Mega (inkl. Post i butikk), Eldhuset BBQ Bar på gateplan i bygg A og Langaard Barnehage i bygg C. Barn av seksjonseiere i sameiet har fortrinnsrett til barnehageplass.

Time Park drifter parkeringshuset i Dalsbergstien 19 som har 75 plasser til kort- og langtidsparkering. Kundeparkering er åpent hverdager kl. 07-23, helligdager kl. 09-18.   

Organisasjons-, gårds- og bruksnummer
Sameiet har organisasjonsnummer 992 709 537 i Foretaksregisteret, gårds- og bruksnummer 217-509.

Fakturaadresse til sameiet
5919, Lille Bislett Eierseksjonssameie
v/OBOS Eiendomsforvaltning AS
Postboks 6668 St. Olavs plass
0129 Oslo

Styret i sameiet
Styret i Lille Bislett Eierseksjonssameie består pr. 30. mars 2017 av:
  • Ragnhild Roaldsnes, styreleder for 2 år
  • Morten Kielland Rygh, styremedlem for 1 år
  • Aina Kallak, styremedlem for 1 år
  • Odd Røberg, styremedlem for 1 år
  • Maria Frøid, styremedlem for 2 år
  • Kjetil Johanson, varamedlem for 1 år
  • Ingrid Lill Høgtun, varamedlem for 1 år
Styret kan kontaktes på e-post styret_lillebislett@googlegroups.com