fredag 19. juni 2015

Reparasjon boddører

Sameiets forsikring dekker reparasjon av boddører etter innbrudd. Styret kommer tilbake med dato for når dette skjer.

Styret må samle inn nøkler/adgang til de berørte bodene. Vi ber om forståelse for at en slik koordinering tar litt tid.

torsdag 18. juni 2015

Nye rabattkort til parkeringshuset

De nye rabattkortene til parkeringshuset fra TimePark er kommet og blir nå delt ut og lagt i postkassene. Merk deg følgende endringer om rabattkortene:

 • Det er kun ett rabattkort pr. boenhet – det er ikke lenger mulig å bestille flere kort pr. leilighet. 
 • De nye rabattkortene har ingen utløpsdato og vil derfor være de samme i flere år fremover. Det er viktig at beboere passer godt på kortene, da det ikke vil bli delt ut nye hvert år som tidligere. 
 • Rabattkortet skal følge boenheten ved salg/utleie.
 • Dersom du mister kortet kan eier bestille nytt ved å henvende seg til kundeservice@timepark.no. Vedkommende vil da faktureres kr. 200 + mva. av TimePark for nytt kort. 
 • For å kunne bestille nytt kort må kortnummeret på det mistede kortet oppgis til TimePark. Eier/beboer er selv ansvarlig for å notere/oppbevare kortnummeret på det parkeringskortet man får utlevert. 
 • Rabattkortet skal nå leses av på lesepunktet på P-automaten, ikke trekkes som tidligere. Deretter vil automaten vise rabattert takst og man betaler som vanlig. 
 • Rabattpriser ved bruk av kortet er: 
  Hverdager kl. 21:00-09:00 kr 20,- 

  Fredager kl. 21:00 til mandag kl. 09:00 kr. 60,- 

  Utenom disse tidene gjelder normale parkeringstakster 
Rabattkortet er et gode som TimePark tilbyr beboere i Lille Bislett. Alle spørsmål om rabattkortene skal rettes til kundeservice@timepark.no. Styrets ansvar er kun å dele ut de nye rabattkortene. 

tirsdag 2. juni 2015

Sjekk boden din!

Vi har dessverre hatt flere innbrudd i bodene de siste dagene. Sameiet har politianmeldt forholdet, men det må også alle berørte beboer gjøre.

Styret oppfordrer alle beboere i sameiet om å sjekke egen bod så snart som mulig.

Siden alarmen ikke har blitt utløst kan det tyde på at innbruddstyvene har fått tak i en kodebrikke med tilhørende kode. Vi minner om at alle eiere og beboere som mister, eller blir frastjålet kodebrikker må melde dette umiddelbart til styret_lillebislett@googlegroups.com.