mandag 27. september 2010

En påminnelse fra styret!

BOD - hvem eier hvilken bod?
Styret anmoder alle beboere om å forsikre seg at de har tatt riktig bod i forhold til seksjonsnummer. Hvis ikke kan man risikere at boden blir tømt og innholdet kastet.

Styret gjør oppmerksom på at alle boder skal være merket med seksjonsnummer i overkant av boddør. Hvis man ser at dette er blitt litt utydelig ber vi om at dere markere på nytt hvilket nummer som skal stå på boddøren. Styret får stadig vekk henvendelser om at feil bod er okkupert av andre enn de som er eiere av aktuelle bod. Dette gir en unødig og utrivelig jobb for styret.

For øvrig har styret kart over bodområdene og hvilken bod tilhører hvilken leilighet.

Samtidig er det viktig at de som leier ut sine leiligheter har kontroll på hvilken bod som følger med utleien og at evt. utleiefirmaene er godt orientert om dette.


DØRPASSERING!
Styret henstiller på det sterkeste alle til å ikke slippe uvedkommende inn i byggene. Dette gjelder både inngangsdørene fra gateplan og atrium. Det gjelder portene til atrium og ikke minst det gjeler å påse at garasjeportene lukkes uten at uvedkommende benytter muligheten til å komme inn i fellesarealene.