fredag 24. desember 2010

Tilgang til Lille Bislett

Styret henstiller på det sterkeste alle til å påse at ingen uvedkommende slippes inn i bygget. Dette gjelder via alle dører, til garasjene, til bodene og til inngansdørene. Det er særs viktig i en stille julehelg at alle bidrar på sin måte slik at alle kan komme hjem fra juleferie til sitt slik det var før de dro.

Uansett om vedkommende ser helt respektabel ut vil ingen som ikke kan dokumentere ved nøkkelbrikken ha tilgang til byggene!

Husk, det er ingen skam å spørre! Sammen gjør vi Lille Bislett til et trygt sted å bo!

Styret