torsdag 16. oktober 2008

Få varsel om stenging av vannet via mobiltelefonFor at Vann- og avløpsetaten skal kunne utføre best mulig
service overfor sine abonnenter, har etaten behov for å nå frem
til personer i Oslo som ikke er registrert i nummeropplysningen
1881 på privat bostedsadresse.
Etaten bruker automatisk telefonvarsling basert på 1881 for å varsle
abonnentene om stenging av vannet, akutte vannlekkasjer og fare for
brunt vann. Privatpersoner som ikke har fasttelefon eller privat
mobiltelefon, blir derfor ikke varslet når det skal skje et arbeid der
disse personene bor.
Personer som kun disponerer mobiltelefon via arbeidsgiver,
oppfordres til å ta kontakt med arbeidsgivers teleoperatør for
oppføring av eget navn og privat bostedsadresse.
Ansatte kan selv ringe operatørens kundeservicetelefon som Telenor
mobil (09000), Netcom (05051) og Network Norway (09060) m.fl.
Mer informasjon:
Kundesenter, telefon 23 43 72 00 (kl. 08.00-15.35)
e-post: vav.kundesenter@vav.oslo.kommune.no
www.vav.oslo.kommune.no under vannavstenging/vedlikehold

torsdag 9. oktober 2008

Avlesning av fjernvarme og varmtvann


Sameiets hovedmåler for forbruk av fjernvarme vil avleses ved nyttår, og Hafslund Fjernvarme vil gjøre en avregning mot det som er innbetalt a-konto. Samtidig med denne avlesningen vil vaktmester gjøre en avlesning av sameiets 7 andre målere. Forretningsfører vil deretter fordele forbruket på boligdel og næringsdel basert på brøkteller. Det gjøres oppmerksom på at næringsdelene har egne målere.

Styret har innhentet tilbud fra flere tilbydere av individuell avlesning, men har kommet frem til at kostnadene ved en slik løsning er for høye. Dersom det er innsigelser mot den ordningen som styret legger opp til, foreslår styret at disse fremmes i forkant av ordinært sameiermøte våren 2009.

En prøveavlesning i sommer viste at sameiet totalt sett er godt innenfor de rammer som er satt for a-kontoberegningen.

torsdag 2. oktober 2008

Problem med fjernkontroll til garasjen?


Det er stadig noen som har problemer med sin fjernkontroll til garasjeportene. Hvis din fjernkontroll trenger programmering, gjøres det av vaktmesteren.

Skjema for omprogrammering av fjernkontroll lastes ned her. Utfylt skjema legges i vaktmesterens postkasse i Lille Bislett 2, 2.etg, sammen med fjernkontrollen som skal programmeres. Har du flere fjernkontroller, fyll ut ett skjema pr fjernkontroll.