torsdag 2. oktober 2008

Problem med fjernkontroll til garasjen?


Det er stadig noen som har problemer med sin fjernkontroll til garasjeportene. Hvis din fjernkontroll trenger programmering, gjøres det av vaktmesteren.

Skjema for omprogrammering av fjernkontroll lastes ned her. Utfylt skjema legges i vaktmesterens postkasse i Lille Bislett 2, 2.etg, sammen med fjernkontrollen som skal programmeres. Har du flere fjernkontroller, fyll ut ett skjema pr fjernkontroll.