torsdag 9. oktober 2008

Avlesning av fjernvarme og varmtvann


Sameiets hovedmåler for forbruk av fjernvarme vil avleses ved nyttår, og Hafslund Fjernvarme vil gjøre en avregning mot det som er innbetalt a-konto. Samtidig med denne avlesningen vil vaktmester gjøre en avlesning av sameiets 7 andre målere. Forretningsfører vil deretter fordele forbruket på boligdel og næringsdel basert på brøkteller. Det gjøres oppmerksom på at næringsdelene har egne målere.

Styret har innhentet tilbud fra flere tilbydere av individuell avlesning, men har kommet frem til at kostnadene ved en slik løsning er for høye. Dersom det er innsigelser mot den ordningen som styret legger opp til, foreslår styret at disse fremmes i forkant av ordinært sameiermøte våren 2009.

En prøveavlesning i sommer viste at sameiet totalt sett er godt innenfor de rammer som er satt for a-kontoberegningen.