torsdag 16. oktober 2008

Få varsel om stenging av vannet via mobiltelefonFor at Vann- og avløpsetaten skal kunne utføre best mulig
service overfor sine abonnenter, har etaten behov for å nå frem
til personer i Oslo som ikke er registrert i nummeropplysningen
1881 på privat bostedsadresse.
Etaten bruker automatisk telefonvarsling basert på 1881 for å varsle
abonnentene om stenging av vannet, akutte vannlekkasjer og fare for
brunt vann. Privatpersoner som ikke har fasttelefon eller privat
mobiltelefon, blir derfor ikke varslet når det skal skje et arbeid der
disse personene bor.
Personer som kun disponerer mobiltelefon via arbeidsgiver,
oppfordres til å ta kontakt med arbeidsgivers teleoperatør for
oppføring av eget navn og privat bostedsadresse.
Ansatte kan selv ringe operatørens kundeservicetelefon som Telenor
mobil (09000), Netcom (05051) og Network Norway (09060) m.fl.
Mer informasjon:
Kundesenter, telefon 23 43 72 00 (kl. 08.00-15.35)
e-post: vav.kundesenter@vav.oslo.kommune.no
www.vav.oslo.kommune.no under vannavstenging/vedlikehold