fredag 7. desember 2012

Radiatorene i leilighetene

Radiatorene inne i leiligheten er seksjonseiers ansvar, men rørlegger har nå vært på besøk for oppjustering av temperaturen i radiatoranlegget.

Det vil ta en til to dager før justeringene får full effekt. Rørlegger har også tatt en generell kontroll av at anlegget fungerer som det skal. Se anvisning om hvordan radiatorene bør luftes for å sikre optimal varmeeffekt i din leilighet.

Lufteventiler skal ikke lukkes!
Leilighetene har flere lufteventiler – disse må ikke lukkes selv om det er kaldt ute! Hvis lufteventilene stenges helt vil ikke ventilasjonssystemet i sameiet virke optimalt – det kan føre til at det f.eks. oppstår vond lukt i leilighetene.

Ikke slipp inn uvedkommende!

Den siste tiden har vi dessverre fått flere tilbakemeldinger om ulike innbruddsforsøk i sameiet.

Styret oppfordrer derfor alle beboere om å passe på at ikke ukjente slipper inn på sameiets område. Sjekk alltid at inngangsdører låses etter deg og at ikke uvedkommende følger med deg inn. Slipp heller ikke inn besøkende som ringer på hvis du ikke kjenner vedkommende.

Styret oppfordrer også alle eiere å informere leietakere om at alle porter og inngangsdører til enhver tid skal være låst i sameiet.

tirsdag 4. desember 2012

Søppeldør ved nummer 24

Søppeldøren ved nummer 24 har ved et par anledninger gått i vranglås og vi anbefaler derfor at man ikke lukker døren mens man er inne i rommet. Ny dør er bestilt.

Mulige vansker med nøkkelbrikker pga. oppgradering av adgangssystemet

For å sikre best mlig stabilitet og sikkerhet vil adgangssystemet oppgraderes mellom onsdag 5. desember og fredag 7. desember 2012. Dette skal i utgangspunktet ikke ha betydning for anleggets funksjonalitet, men det er likevel en viss mulighet for at nøkkelbrikken tidvis ikke fungerer helt som normalt i denne perioden.

fredag 23. november 2012

Ingen enighet med TV 2 om nisjekanalene

Til tross for forhandlinger helt opp til midnatt ble det ikke enighet mellom TV 2 og Canal Digital Kabel-tv. Dermed forsvinner tre nisjekanaler fra vårt tilbud.

Forhandlingene med TV 2 har pågått over lengre tid, men det var ikke mulig å komme til en enighet før tidsfristen.  Dette betyr at TV2s oppsigelse av nisjekanalene TV 2 Nyhetskanalen, TV 2 Filmkanalen og TV 2 Bliss trer i kraft fra natt til fredag. 

- Til tross for intense forhandlinger klarte vi ikke å komme til enighet før tidsfristen var omme. Dermed forsvinner disse nisjekanalene for en kortere, eller lengre periode. TV 2 og TV 2 HD sendes som vanlig til våre 500.000 kunder, sier produkt- og strategidirektør Haakon Li Dragland i Canal Digital Kabel-tv. 

Kostnadsfritt bytte til nye kanaler til 31. januar 2013

Vi har blitt enige med et hundretalls kanaler, deriblant TV Norge-kanalene, CNN, Bloomberg, Sky News, kanalene til Discovery Channel, MTV, BBC og National Geographic, og nylig SF-kanalen, for å nevne noen – og vi får stadig flere samarbeidspartnere. Alle kunder som har valgt nisjekanalene fra TV 2 tidligere kan foreta et kostnadsfritt bytte av kanaler i valgfri Grunnpakke frem til 31.01.13.

Les mer på canaldigital.no.

Med vennlig hilsen
Canal Digital Kabel TV

torsdag 8. november 2012

Fremdriftsplan for utbedring av el-anlegget i uke 48

Oppstart for utbedring av el-anlegget starter mandag 26. november 2012. Dersom du selv ikke bor i leiligheten må du sørge for at leietaker informeres, da Lefdal må ha tilgang til alle leilighetene. Om elektriker ikke kommer inn i leiligheten til oppsatt tid blir ikke feil rettet av Lefdal - eier må da selv bekoste/utbedre eventuelle feil. 

Utbedringene gjelder hele blokk A og B, samt noen leiligheter i nr. 26 i blokk C. Arbeidet er beregnet til å ta ca. en uke.

Fremdriftsplan:      
Mandag 26. november
Kl. 07:15-11:30, Blokk A, Oppgang 2, Etasjer Alle
Kl. 12:00-15:30, Blokk A, Oppgang 4, Etasjer 2., 3. og 4.

Tirsdag 27. november
Kl. 07:15-11:30, Blokk A, Oppgang 4, Etasjer 5. og 6.
Kl. 07:15-11:30, Blokk B, Oppgang 8, Etasjer 2. og 3.
Kl. 12:00-15:30, Blokk B, Oppgang 8, Etasjer 4. og 5.
Kl. 12:00-15:30, Blokk B, Oppgang 6-10-12-14 og 18, Etasje 1.


Onsdag 28. november
Kl. 07:15-11:30, Blokk B, Oppgang 8, Etasjer 6. og 7.
Kl. 07:15-11:30, Blokk B, Oppgang 16, Etasjer 2. og 3.
Kl. 12:00-15:30, Blokk B, Oppgang 16, Etasjer 3., 4., 5., 6. og 7.
Kl. 12:00-15:30, Blokk C, Oppgang 26, Etasjer 3., 6. og 7.

Mvh
Marit Jorsett
Olav Thon Eiendomsselskap ASA

onsdag 31. oktober 2012

Utbedring av el-anlegget begynner 26. november

Oppstart for utbedring av reklamasjoner på el-anlegget i sameiet vil skje fra mandag 26. november (uke 48). Dette gjelder hele blokk A og B, samt noen leiligheter i nr 26 i blokk C.

De er: C306 (C27), C605 (C74), C607 (C67) og C701 (C80). Nummer i parentes er leilighetsnummer som brukes i sameiet, det andre nummeret er på tegningene. 

Lefdal Installasjon AS regner med at reklamasjonsarbeidet i sameiet tar en ukes tid.

Med hilsen
Marit Jorsett, Olav Thon Gruppen, 31.10.2012

tirsdag 11. september 2012

Grunnpakken fra Canal Digital kabel-TV

Alle leilighetene i sameiet er tilknyttet Canal Digital kabel-TV med tilgang til Grunnpakken. Med egen dekoder vil Grunnpakken heretter bestå av en fast del med kanaler som alle får – i tillegg kan du fritt velge 15 kanaler etter eget ønske.

Kanalene velger du fra et stort utvalg på canaldigital.no – blant de valgfrie kanalene finnes alt fra musikk- og underholdningskanaler, til sports-, livstils-, film- og barnekanaler, m.m.

Første gang du velger dine valgfrie kanaler er det ingen kostnad. Dersom du ønsker å endre på ett senere tidspunkt koster dette kr 19,- pr gang du gjør endringer i valgfri del - uavhengig av hvor mange kanaler du endrer.

Nærmere informasjon om valgmulighetene i den nye Grunnpakken med dekoder finner du på Canal Digital kabel-TV.

Andre kanalvalg
Kanalvalg utover Grunnpakken inngås som tidligere direkte av eier/beboer med Canal Digial kabel-TV.

Klage på uteområdet ved Lille Bislett

Styret sendte i juli en klage til Bymiljøetaten i Oslo kommune på manglende fremdrift av uteområdet ved Lille Bislett.

Til tross for at det tidligere har vært bevilget penger til utarbeidelse av området har arbeidet stoppet helt opp i år. Styret mener området er sjenerende for sameiets beboere og tilstøtende eiendommer. Vi har derfor innstendig oppfordrer Bymiljøetaten om å gjenoppta arbeidet med å få ferdigstilt området så raskt som mulig.

Saken ble behandlet i Bydelsutvalget 28. august – hovedkonklusjonene fra vedtaket er:
 • Grunnen under Lille Bislett er forurenset og må renses før den kan ferdigstilles
 • Bydelsutvalget deler frustrasjonen til Lille Bislett sameie om manglende fremdrift
 • Bydelsutvalget krever en redegjørelse av ansvarlig etat over forsinkelsene
 • Bydelsutvalget krever at området ryddes umiddelbart og at arbeidet sluttføres raskest mulig
Se kopi av bydelsutvalgets vedtak. Ytterligere informasjon om saken finnes også på Oslo kommunes nettsider om uteområdet ved Lille Bislett.

fredag 7. september 2012

Skryter av Lille Bislett

Oslo kommune mener Lille Bislett boligsameie er et av byens 20 mest perfekte boligprosjekter.

Se oversikten og les mer i artikkelen Dette er Oslos beste byggeprosjekter på aftenposten.no.

fredag 31. august 2012

Feilene ved el-anlegget

Vi har i flere artikler formidlet status om feil ved el-anlegget i seksjonene, men styret presiserer at dette er en sak mellom seksjonseierne og Olav Thon som leverandør av leilighetene.

Som styre kan vi informere seksjonseierne om situasjonen, samt øve press på Olav Thon fra sidelinjen ved å påpeke den uakseptable situasjonen. Forøvrig er det opp til den enkelte seksjonseier å følge opp dette overfor Olav Thon, slik at Thon i sin tur krever saken løst av sin underleverandør.

Artikkelen med info fra Hafslund Nett AS er lagt ut for å klargjøre det lokale eltilsynets syn på saken, samt informere om status fra Olav Thon og Lefdal så langt styret selv er informert.

Den enkelte seksjonseier er ansvarlig for at seksjonen tilfredsstiller de branntekniske kravene, samt for å kreve rettet mangler fra leverandøren av seksjonen. Styret oppfordret den enkelte seksjonseier i artikkel 17. juli om å reklamere på forholdet overfor Olav Thon før garantitiden utløper.

Det vil være opp til den enkelte seksjonseier om man velger å rette forholdet selv, eller om man forfølger saken overfor Thon inntil de retter forholdet.

onsdag 15. august 2012

Informasjon fra Hafslund Nett AS

I juni hadde Hafslund Nett AS ved Det Lokale Eltilsyn (DLE) kontakt med elektroinstallatør Lefdal installasjon og tavlebygger.

De skulle sende DLE dokumentasjon på at valgte løsning var i hht "Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg". DLE har ikke hørt noe på en måned og derfor går nå saksgangen videre og purringen blir sendt ut til deg som eier/ bruker av anlegget.

Når DLE plukker ut saker for sanksjonering blir det sett på tidligere korrespondanse. Hvis DLE anser avviket av så alvorlig grad at vi vil bøtelegge eller stenge anlegget vil du som kunde og Thon gruppen/Lefdal installasjon få en orientering om at saken blir oversendt "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap".

Foreløpig vil saken ligge åpen og alle som ønsker innsyn (som regel eiendomsmegler, forsikring, politi) ha rett til å få opplyst feil og mangler ved anlegget.

Med vennlig hilsen
Hafslund Nett AS
Annette Torkildsen
Elsikkerhetsingeniør
Det Lokale Eltilsyn - DLE

tirsdag 17. juli 2012

Vedrørende purringer fra Infratek/Hafslund

Det har den siste tiden blitt sendt ut flere purringer fra Infratek/Hafslund vedrørende utbedring av sikringsskapene. Dette har naturlig nok skapt forvirring, da Thon/Lefdal ikke har villet utbedre og styret har bedt sameierne om å se bort fra purringene.

Slik saken står nå, er det en dialog mellom Lefdal og Hafslund hvorvidt det foreligger en mangel ved sikringsskapene eller ikke.

Hafslund har bekreftet at det ikke vil bli sendt ut flere purringer til sameierne, før de har fått tilbakemelding fra skapleverandør. En slik tilbakemelding vet vi ikke enda når vil foreligge, men inntil videre kan sameierne igjen se bort fra purringene.

Styrets anbefaling
Det gjøres også oppmerksom på at dette er en sak mellom den enkelte sameier og Olav Thon (utbygger)/Lefdal Installasjon (underleverandør), og dermed ikke et forhold som styret har ansvar for. Styrets anbefaling er at alle sameierne reklamerer på det som muligens er en mangel ved utsparingene i sikringsskapet, i den grad man ikke allerede har reklamert på forholdet. Reklamasjonen sendes til Olav Thon og/eller Lefdal Installasjon. For å hindre at reklamasjonsfristen løper ut er det viktig at dette gjøres innen fem år etter at leiligheten ble overtatt av førstegangskjøper.


Eksempel på reklamasjon:
”Reklamasjon vedrørende utsparinger i sikringsskap i Lille Bislett Eierseksjonssameie


Navn:
Seksjonsnummer:


Det vises til pågående dialog mellom Lefdal Installasjon og Hafslund Nett vedrørende utsparinger i sikringsskap.

Under henvisning til krav om utbedring av sikringsskap fra Infratek og Hafslund Nett, gjøres det herved gjeldende at forholdet må utbedres av Olav Thon som utbygger og/eller Lefdal Installasjon som underleverandør.

Bekreftelse på ovennevnte imøteses.

Mvh"

mandag 14. mai 2012

Kontrollen av det elektrisk anlegget

Infratek og Hafslund har gått tilbake på et av punktene de i utgangspunktet fravek ved befaring av elanleggene i leilighetene høsten 2011.

Lefdal Installasjon AS er nå i dialog med Hafslund for å få løst denne saken. Foreløpig kan eiere/beboere se bort fra eventuelle purringer om elanlegget fra Hafslund.

Med vennlig hilsen
Lefdal Installasjon AS

fredag 11. mai 2012

Fjernkontroll til garasjeportene

Hvis du har mistet, eller ikke har fjernkontroll/portåpner til garasjen må seksjonseier selv kjøpe dette direkte fra leverandøren Crawford.

Portåpneren som benyttes er:
 • Radiosender 869, trekanals (tre knapper), art. nummer K047187.
 • Pris kr. 880,- + frakt og mva.
 • Bestillingsdetaljer kan sendes direkte til Crawford, e-post info@crawford.no, eller telefon 22 65 54 50.
Ved programmering av ny, eller omprogrammering av gammel fjernkontroll skal dette meldes til vaktmester. Fyll ut skjema for omprogrammering av fjernkontroll og legg det sammen med fjernkontrollen i vaktmesterens postkasse i Lille Bislett 2, 2. etg. Har du flere fjernkontroller, fyll ut ett skjema pr. fjernkontroll.

mandag 30. april 2012

Protokoll fra sameiemøtet 26. april 2012

Vedlagt er protokoll fra ordinært sameiemøte 26. april 2012. Sameiets nye styre består av:
 • Anders Ask, styreleder 2012-2014
 • Iris Wikmark, styremedlem 2011-2013
 • Kine Bjørnerud, styremedlem 2012-2014
 • Olav Heiberg Hoff, styremedlem 2012-2014
 • Bjørn Ivar Næss, styremedlem 2012-2014
 • Inger-Lise Balgaard, varamedlem 2011-2013 
 • Sverre Auestad, varamedlem 2011-2013
Protokoll fra sameiemøtet 26. april 2012.

torsdag 26. april 2012

Kontaktperson reklamasjoner

Ny kontaktperson ved reklamasjoner på leiligheter i Lille Bislett Eierseksjonssameie er Marit Jorsett i Olav Thon. E-post til Marit er: marit.jorsett@olavthon.no.

torsdag 15. mars 2012

Nyhetsvarsling fra styret rett i innboksen

Ønsker du å motta en e-post når styret publiserer nyheter på lillebislett.no?

Da går du til
www.feedmyinbox.com – fyller inn http://lillebislett.blogspot.com samt din e-postadresse og trykker ”Submit”.
Neste gang styret publiserer en nyhet på nettsidene vil du motta en e-postvarsling om dette.

onsdag 14. mars 2012

Åpne lufteventilene i leiligheten din!
Olav Thon har sjekket ventilasjonssystemet i Lille Bislett pga. klaging på lukt fra beboere. Thons kontroll viser at alt er i orden med anlegget, bortsett fra at noen beboere stenger lufteventilene i leilighetene – dette må ikke gjøres!

Når lufteventilene stenges blir det undertrykk i leiligheten og man kan oppleve lukt fra sluk på badet eller lignende. Gardiner må ikke henge over lufteventilene, da kommer det ikke nok luft inn i leilighetene og det blir undertrykk.

Lufteventilene skal alltid stå åpne
Alle beboere og eiere må påse at alle lufteventiler er åpne slik at ventilasjonssystemet fungerer som det skal, både avtrekkshetten over kjøkken og i badet må ha forsyning av luft. Lufteventilene må også stå åpne selv om det er kuldegrader ute.

Kontakt
Eventuelle spørsmål om ventilasjonssystemet kan rettes til Monica Skogen i Olav Thon Gruppen, telefon 23 08 00 67 / 480 97 002.


onsdag 18. januar 2012

Utbedring av det elektriske anlegget i Lille Bislett

Det skal foretas utbedring av feil og mangler ved det elektriske anlegget i Lille Bislett i perioden 23.-30. januar 2012 med basis i inspeksjon fra el-tilsynet (Infratek). Selv om alle leiligheter ikke har blitt inspisert er feilene generelle slik at utbedring SKAL gjøres i alle leiligheter.

Den dagen Lefdal kommer må de derfor ha tilgang til alle leilighetene, ikke bare de som har fått Infratek-rapport! Du må være hjemme i den tidsperioden som er satt opp for din leilighet. Dersom elektriker ikke kommer inn blir ikke feil rettet av oss, og må bekostes/utbedres av beboer/eier selv.

Mandag 23. januar: Lille Bislett 2 (A-blokk)
2.–4. etg. kl. 07:15 – 11:30
5.–6. etg. kl. 11:30 – 15:30

Tirsdag 24. januar: Lille Bislett 4 (A-blokk)
2.–4. etg. kl. 07:15 – 11:30
5.–6. etg. kl. 11:30 – 15:30


Onsdag 25. januar:
Lille Bislett 10, 12, 14 og 18 (B-blokk): 1. etg. kl. 07:15 – 11:30
Lille Bislett 8 (B-blokk) 2.–4. etg. kl. 07:15 – 11:30
Lille Bislett 8 (B-blokk) 5.–6. etg. kl. 11:30 – 15:30


Torsdag 26. januar: Lille Bislett 16
2.–4. etg. kl. 07:15 – 11:30
5.–7. etg. kl. 11:30 – 15:30


Fredag 27. januar:
Lille Bislett 20 og 22, 1. etg. kl. 07:15 – 11:30
Lille Bislett 24, 1.–4. etg. kl. 07:15 – 11:30
Lille Bislett 24, 5.–7. etg. kl. 11:30 – 15:30


Mandag 30. januar: Lille Bislett 26
1.–4. etg. kl. 07:15 – 11:30
5 –7. etg. kl. 11:30 – 15:30


Ved spørsmål, vennligst send en e-post til Espen Strand: espen.strand@olavthon.no.

Med vennlig hilsen
for OLAV THON
Irene Hagen
prosjektsekretær

fredag 6. januar 2012

Strømavlesning

Det er en egen dør i hver etasje som inneholder alle strømmålere til de respektive leilighetene. Nøkkel til døren er merket "OLU" – en standardnøkkel som kan kjøpes i alle nøkkelservicebutikker.

Det er ikke dørklinke på disse dørene, OLU-nøkkelen fungerer som dørhåndtak (husk å vri nøkkelen helt rundt, da får du åpnet døren).