onsdag 15. august 2012

Informasjon fra Hafslund Nett AS

I juni hadde Hafslund Nett AS ved Det Lokale Eltilsyn (DLE) kontakt med elektroinstallatør Lefdal installasjon og tavlebygger.

De skulle sende DLE dokumentasjon på at valgte løsning var i hht "Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg". DLE har ikke hørt noe på en måned og derfor går nå saksgangen videre og purringen blir sendt ut til deg som eier/ bruker av anlegget.

Når DLE plukker ut saker for sanksjonering blir det sett på tidligere korrespondanse. Hvis DLE anser avviket av så alvorlig grad at vi vil bøtelegge eller stenge anlegget vil du som kunde og Thon gruppen/Lefdal installasjon få en orientering om at saken blir oversendt "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap".

Foreløpig vil saken ligge åpen og alle som ønsker innsyn (som regel eiendomsmegler, forsikring, politi) ha rett til å få opplyst feil og mangler ved anlegget.

Med vennlig hilsen
Hafslund Nett AS
Annette Torkildsen
Elsikkerhetsingeniør
Det Lokale Eltilsyn - DLE