torsdag 16. juni 2016

Gulvmatter i fellesarealene

Sameiet har avtale med Fortuna Renhold AS om renhold og leie av gulvmatter i fellesarealene. Flere gulvmatter forsvinner eller blir flyttet på av beboere - det må det bli slutt på.

Det er avtalefestet hvor i sameiet det skal være gulvmatter i fellesarealene, men dette varierer i sommer-/vinterhalvåret. Matter skiftes på avtalte steder - det blir umulig for Fortunas ansatte når matter forsvinner eller blir flyttet på.

Etterlyser gulvmatter
Fortuna Renhold etterlyser flere gulvmatter som har blitt stjålet, eller flyttet på, og ber innstendig om at disse legges tilbake umiddelbart.

Har du sterke meninger om hvor gulvmattene skal ligge i fellesarealene må du sende innspill til styret.

fredag 3. juni 2016

Unngå fakturagebyr på felleskostnadene

Obos har sendt ut faktura for 2. halvår 2016 til alle eiere med forfallsdato den 1. hver måned. Fra januar 2017 går Obos over til månedlig utsendelse av faktura og innfører et fakturagebyr på kr. 28,- på utsendelse av papirfaktura.

For å unngå fakturagebyret fra 1. januar 2017 må du opprette eFaktura eller Avtalegiro med Obos i din nettbank.

Nødvendig informasjon for å opprette eFaktura eller Avtalegiro med din bank står på utsendte fakturaer.

Ro og orden i sameiet

Fra kl. 23:00 til kl. 07:00 må beboerne vise særlig hensynsfullhet slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres. Vi minner om at sameiets husordensregler gjelder alle dager hele året.

Vær spesielt oppmerksom på at stereoanlegg i leilighetene, høylydt tale og musikk på balkongene vil forstyrre andre beboerne. I tidsrommet kl. 23:00 - 07:00 må det ikke spilles musikk med dører eller vinduer åpne.

Vi minner om at eiere, leietakere og besøkende i sameiet må følge sameiets husordensregler. Vis hensyn - vi er flere som bor her!