onsdag 30. mars 2011

El-tilsyn

Infratek utfører el-tilsyn i leilighetene i disse dager. Foreløpig synes det å være enkelte mangler som dukker opp i mange av leilighetene.

Hver enkelt sameier må sende inn kopi av sin kontrollrapport (blir tilsendt per post noen dager etter utført kontroll) til Espen Strand i Olav Thon Gruppen for å reklamere på manglene.

Dette må skje snarlig etter mottak av rapporten.

per email:
espen.strand@olavthon.no

eller per post:
Olav Thon Gruppen v/Espen Strand
Postboks 489 Sentrum
0105 Oslo

mandag 21. mars 2011

Felleskostnader - fjernvarme

Kostnaden for energi har den siste tiden steget kraftig. Dette gjelder også prisen på fjernvarme. Samtidig har vi vært gjennom lange perioder med kaldere vær enn normalt (januar, februar, november og desember 2010). På bakgrunn av dette ble felleskostnadene til dekning av fjernvarme økt pr. 01.07.2010 og deretter pr. 01.01.2011.

Til tross for økte felleskostnader, viser avregningen av fjernvarmekostnad for 2010 at det ble krevd inn ca. 600.000 for lite i 2010. Dette har påført sameiet en stor likviditetsbelastning, og i samarbeid med forretningsfører har styret valgt å dekke inn kostnaden med en engangsinnbetaling fra sameierne.

Sameiet betaler hvert kvartal en akontofaktura til Hafslund Fjernvarme. Akontofakturaene er basert på estimert forbruk og forventet pris. Første faktura for 2011 viser en kostnad som er høyere enn det som styret la til grunn ved forrige justering av fjernvarmekostnaden. På bakgrunn av dette, ser styret det som nødvendig å øke den månedlige felleskostnaden for fjernvarme med 34 % med virkning fra 01.05.2011.

Fakturaer for felleskostnader for perioden 01.05.2011 til 31.12.2011 sendes ut fra forretningsfører i disse dager. Engangsinnbetalingen er inkludert på fakturaen for mai. Vi ber om at tidligere utsendte fakturaer for mai og juni erstattes med de nye fakturaene som sendes ut.

Det henvises for øvrig til www.hafslund.no for detaljert prisinfo knyttet til fjernvarme. Styret arbeider for tiden med kartlegging av ulike metoder for å redusere fjernvarmeforbruket i sameiet.

De generelle felleskostnadene forblir uendret.

Vennligst kontakt forretningsfører Obos ved Espen Jørgensen (espen.jorgensen@obos.no) eller styret (styret_lillebislett@googlegroups.com) på mail ved spørsmål knyttet til dette.

Hilsen

Styret