onsdag 30. mars 2011

El-tilsyn

Infratek utfører el-tilsyn i leilighetene i disse dager. Foreløpig synes det å være enkelte mangler som dukker opp i mange av leilighetene.

Hver enkelt sameier må sende inn kopi av sin kontrollrapport (blir tilsendt per post noen dager etter utført kontroll) til Espen Strand i Olav Thon Gruppen for å reklamere på manglene.

Dette må skje snarlig etter mottak av rapporten.

per email:
espen.strand@olavthon.no

eller per post:
Olav Thon Gruppen v/Espen Strand
Postboks 489 Sentrum
0105 Oslo