onsdag 18. desember 2013

Status Lynet Internett 18. desember

Lynet Internett fikk nok en gang avslag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune på søknad om graving av fiberkabel til sameiet. Nå har imidlertid entreprenøren i samarbeid med bymiljøetaten funnet en akseptabel trasé for fiberkabelen.

Bymiljøetaten har lovet Lynet at søknadsbehandlingen for graving i denne traseen skal gå kjapt. De får tidligst lagt fiberkabelen før nyttår, hvis ikke skjer det i starten av januar.
Til orientering har Lynet ferdigstilt alle nødvendige arbeider inne i sameiet.
Eiere i sameiet som planlegger å gå over til Lynet Internett anbefales heretter kun å betale månedsleie til Canal Digital/annen nettleverandør. Overgang fra kvartalsvis til månedsfaktura kan du endre under «Min side» hos din nettleverandør.
Planlegger du ikke å endre til Lynet trenger du ikke å foreta deg noen ting så sant du har varslet styret om hvilken nettleverandør du har i dag (se nyhet fra 9. oktober).


Lynet Internett vil sende ut bestillingsskjema med informasjon om rabatter m.m. til alle beboere så snart de er klare.

tirsdag 17. desember 2013

Gratis beholder til matavfall

Etter besøket fra Renovasjonsetaten i sameiet 12. desember har vi fortsatt igjen noen gratis beholdere til kildesortering av matavfall.

Beholderen er ca. 21 x 25 x 20 cm og tilpasset den grønne kildesorteringsposen.

Ønsker du en slik avfallsbeholder kan du sende navn, oppgang og leilighetsnummer (står over ringeklokken på inngangsdøren) til styret_lillebislett@googlegroups.com.