onsdag 30. september 2009

UTLEVERING AV NYE NØKKELBRIKKER, INNLEVERING AV DAGENS SYSTEMNØKLER

Bakgrunn:

Det vises til tildigere utsendt informasjon av 06.09.09 vedørende installasjon av alarm- og adgangskontrollsystem i sameiet.


Innlevering av dagens systemnøkler og utlevering av nøkkelbrikker

Alle nøkler som i dag er i bruk for å låse opp fellesdører til sameiet skal byttes ut med digitale brikker med kode som skal brukes ved inngangsdørene. Nøkler som dere bruker i dag skal følgelig leveres inn til styret for å få utlevert nye brikker med kode.


Innbytte av systemnøkler mot nøkkelbrikker gjøres ved heis/trapp i Lille Bislett 16, etasje U1, på følgende tidspunkt:

 • onsdag 7.oktober kl.21:00-21:15
 • fredag 9.oktober kl.21:00-21:15
 • tirsdag 13.oktober kl.21:00-21:15
 • torsdag 15.oktober kl.21:00-21:15
 • søndag 18.oktober kl.21:00-21:15

Hvis dere ikke har mulighet til å hente brikkene selv, må dere gi fullmakt til noen andre som henter brikkene for dere.

Systemnøkler må medbringes for å få utlevert nye nøkkelbrikker.

Innleverte systemnøkler = utleverte nøkkelbrikker, inntil maks 5 nøkkelbrikker pr seksjon.

Bruk av fellesnøkler etter 18.oktober vil ikke fungere.


Låsene til leilighetene vil ikke bli endret. Disse nøklene er ikke en del av systemet.


Hvordan fungerer nøkkelbrikkene?

Bygningene blir delt inn i soner. Man får kun tilgang til egen boligblokk og bodområde.

På hver dør er det installert et kodepanel. Når døren er låst lyser det rødt. For å løåse opp døren holdes nøkkelbrikke opp til kodepanelet slik at det lyser gult. Man skal da taste koden som man får utlevert sammen med nøkkelbrikkene. Når det lyser grønt er døren åpen.

Når man skal gå ut brukes nøkkelbryter på vegg for å åpne døren.

Hvis man mister en nøkkelbrikke

Ved tap av nøkkelbrikke vil brikken bli slettet fra systemet. Ny nøkkelbrikke bestilles via forretningsfører OBOS ved Brit Andersskog.

Ny nøkkelbrikke koster kr 1.800,- som betales til OBOS.


Kontaktperson ved spørsmål

Styremedlem Stian er kontaktperson ved spørsmål om systemet. Stian foretrekker henvendelser pr e-post til swidding@hotmail.com, men kan også nås på telefon: 480 48 189.


mvh

Styret, Lille Bislett Eierseksjonssameie


søndag 6. september 2009

INSTALLASJON AV ALARM-/ADGANGSKONTROLLSYSTEM

(Nedenforstående info blir også sendt ut til alle seksjonseiere pr post. Dokument kan også lastes ned her.)


Bakgrunn:

Det vises til vedtak på årets sameiermøte der det ble besluttet at styret i sameiet skulle iverksette installasjon av alarmsystem på sameiets bodarealer, samt forbedre adgangskontrollen til sameiet.


Nytt system er bestilt:

Det er med glede vi nå kan fortelle at vi har bestilt alarm- og adgangskontrollsystem fra Niscaya (Securitas), og at totalkostnaden for installasjonen kommer til å ligge godt under budsjettert kostnad, som var 600.000,- eks.mva.

Det nye systemet vil ikke føre til endring i husleie/felleskostnader for seksjonseierne.


Hva slags system blir installert?

Alarm-/adgangskontrollsystemet fra Niscaya er et anerkjent system som vil gjøre Lille Bislett Eierseksjonssameie meget godt sikret mot innbrudd.


Alle bodarealer og adkomstsoner vil bli alarmert med sirener. Alarm vil utløses ved forsøk på innbrudd og/eller ved at dører blir stående åpne unødvendig. Alarmsystemet er tilknyttet Securitas vaktsentral, som har utrykning til sameiet ved utløst alarm.

Alle nøkler som i dag er i bruk for å låse opp fellesdører til sameiet vil bli byttet ut med digitale brikker med kode som skal brukes ved inngangsdørene. Nøkler som dere bruker i dag skal følgelig leveres inn til styret for å få utlevert nye brikker med kode.


Låsene til leilighetene vil ikke bli endret. Disse nøklene er ikke en del av systemet.


Fremdrift:

Installasjonen er allerede i gang, og vi forventer at alt installasjonsarbeidet skal være fullført til 1.oktober.

I perioden 1.-15.oktober vil det være en overgangsperiode for å sette i gang det nye systemet.

Utlevering av brikker med kode vil foregå i denne perioden. Det blir utdelt 3 stk brikker pr seksjon. Det er viktig at alle får hentet sine brikker i denne perioden. Har dere ikke mulighet til å hente brikkene selv, må dere gi fullmakt til noen andre som henter brikkene for dere.


Bruk av fellesnøkler etter 15.oktober vil ikke fungere.


Hvilke problem løser det nye systemet?

 • Innbrudd:
  Det har vært utallige innbrudd, spesielt i boder, siden sameiet var ferdig og overlevert fra Olav Thon Gruppen. Ved å installere dette systemet håper vi å endelig få bukt med dette problemet.
 • Uvedkommende i sameiet:
  Om noen har mistet sin nøkkel utenfor sameiet kan uvedkommende som finner nøklene låse seg inn i sameiet. Med det nye systemet vil man ikke komme inn i sameiet med bare brikkene, fordi man også må ha riktig kode til brikken.
 • Nøkler på avveie:
  Det er kjent at nøkler til sameiets fellesarealer er kommet på avveie. Det nye systemet vil gjøre det enkelt å slette digitale brikker som er mistet/tapt/stjålet.


Vi i styret er meget godt fornøyd med valget av løsningen som nå blir installert, og vi er helt sikre på at dette vil være et stort løft for sikkerheten i sameiet og for trygghetsfølelsen for hver og en især.


Vi benytter anledningen til å be om forståelse for noe støy i forbindelse med installasjonsarbeidet.

Vi tilstreber å gjøre overgangen til nytt alarm-/adgangskontrollsystem så smidig som mulig.

Mer info om det praktiske rundt innlevering/utlevering av nøkler og brikker vil bli sendt ut senere.mvh

Styret, Lille Bilsett Eierseksjonssameie

P.S. I forbindelse med innhenting av tilbud på alarm-/adgangskontrollsystem har vi også forhandlet frem et meget godt tilbud for alle beboere i Lille Bislett Eierseksjonssameie som ønsker å installere alarmsystem inne i leilighetene sine. Tilbudet finnes vedlagt dette brev.

De som ønsker å installere alarm i sin egen leilighet bestiller dette direkte fra Securitas v/Vidar Lindahl.