søndag 6. september 2009

INSTALLASJON AV ALARM-/ADGANGSKONTROLLSYSTEM

(Nedenforstående info blir også sendt ut til alle seksjonseiere pr post. Dokument kan også lastes ned her.)


Bakgrunn:

Det vises til vedtak på årets sameiermøte der det ble besluttet at styret i sameiet skulle iverksette installasjon av alarmsystem på sameiets bodarealer, samt forbedre adgangskontrollen til sameiet.


Nytt system er bestilt:

Det er med glede vi nå kan fortelle at vi har bestilt alarm- og adgangskontrollsystem fra Niscaya (Securitas), og at totalkostnaden for installasjonen kommer til å ligge godt under budsjettert kostnad, som var 600.000,- eks.mva.

Det nye systemet vil ikke føre til endring i husleie/felleskostnader for seksjonseierne.


Hva slags system blir installert?

Alarm-/adgangskontrollsystemet fra Niscaya er et anerkjent system som vil gjøre Lille Bislett Eierseksjonssameie meget godt sikret mot innbrudd.


Alle bodarealer og adkomstsoner vil bli alarmert med sirener. Alarm vil utløses ved forsøk på innbrudd og/eller ved at dører blir stående åpne unødvendig. Alarmsystemet er tilknyttet Securitas vaktsentral, som har utrykning til sameiet ved utløst alarm.

Alle nøkler som i dag er i bruk for å låse opp fellesdører til sameiet vil bli byttet ut med digitale brikker med kode som skal brukes ved inngangsdørene. Nøkler som dere bruker i dag skal følgelig leveres inn til styret for å få utlevert nye brikker med kode.


Låsene til leilighetene vil ikke bli endret. Disse nøklene er ikke en del av systemet.


Fremdrift:

Installasjonen er allerede i gang, og vi forventer at alt installasjonsarbeidet skal være fullført til 1.oktober.

I perioden 1.-15.oktober vil det være en overgangsperiode for å sette i gang det nye systemet.

Utlevering av brikker med kode vil foregå i denne perioden. Det blir utdelt 3 stk brikker pr seksjon. Det er viktig at alle får hentet sine brikker i denne perioden. Har dere ikke mulighet til å hente brikkene selv, må dere gi fullmakt til noen andre som henter brikkene for dere.


Bruk av fellesnøkler etter 15.oktober vil ikke fungere.


Hvilke problem løser det nye systemet?

  • Innbrudd:
    Det har vært utallige innbrudd, spesielt i boder, siden sameiet var ferdig og overlevert fra Olav Thon Gruppen. Ved å installere dette systemet håper vi å endelig få bukt med dette problemet.
  • Uvedkommende i sameiet:
    Om noen har mistet sin nøkkel utenfor sameiet kan uvedkommende som finner nøklene låse seg inn i sameiet. Med det nye systemet vil man ikke komme inn i sameiet med bare brikkene, fordi man også må ha riktig kode til brikken.
  • Nøkler på avveie:
    Det er kjent at nøkler til sameiets fellesarealer er kommet på avveie. Det nye systemet vil gjøre det enkelt å slette digitale brikker som er mistet/tapt/stjålet.


Vi i styret er meget godt fornøyd med valget av løsningen som nå blir installert, og vi er helt sikre på at dette vil være et stort løft for sikkerheten i sameiet og for trygghetsfølelsen for hver og en især.


Vi benytter anledningen til å be om forståelse for noe støy i forbindelse med installasjonsarbeidet.

Vi tilstreber å gjøre overgangen til nytt alarm-/adgangskontrollsystem så smidig som mulig.

Mer info om det praktiske rundt innlevering/utlevering av nøkler og brikker vil bli sendt ut senere.mvh

Styret, Lille Bilsett Eierseksjonssameie

P.S. I forbindelse med innhenting av tilbud på alarm-/adgangskontrollsystem har vi også forhandlet frem et meget godt tilbud for alle beboere i Lille Bislett Eierseksjonssameie som ønsker å installere alarmsystem inne i leilighetene sine. Tilbudet finnes vedlagt dette brev.

De som ønsker å installere alarm i sin egen leilighet bestiller dette direkte fra Securitas v/Vidar Lindahl.