onsdag 30. september 2009

UTLEVERING AV NYE NØKKELBRIKKER, INNLEVERING AV DAGENS SYSTEMNØKLER

Bakgrunn:

Det vises til tildigere utsendt informasjon av 06.09.09 vedørende installasjon av alarm- og adgangskontrollsystem i sameiet.


Innlevering av dagens systemnøkler og utlevering av nøkkelbrikker

Alle nøkler som i dag er i bruk for å låse opp fellesdører til sameiet skal byttes ut med digitale brikker med kode som skal brukes ved inngangsdørene. Nøkler som dere bruker i dag skal følgelig leveres inn til styret for å få utlevert nye brikker med kode.


Innbytte av systemnøkler mot nøkkelbrikker gjøres ved heis/trapp i Lille Bislett 16, etasje U1, på følgende tidspunkt:

  • onsdag 7.oktober kl.21:00-21:15
  • fredag 9.oktober kl.21:00-21:15
  • tirsdag 13.oktober kl.21:00-21:15
  • torsdag 15.oktober kl.21:00-21:15
  • søndag 18.oktober kl.21:00-21:15

Hvis dere ikke har mulighet til å hente brikkene selv, må dere gi fullmakt til noen andre som henter brikkene for dere.

Systemnøkler må medbringes for å få utlevert nye nøkkelbrikker.

Innleverte systemnøkler = utleverte nøkkelbrikker, inntil maks 5 nøkkelbrikker pr seksjon.

Bruk av fellesnøkler etter 18.oktober vil ikke fungere.


Låsene til leilighetene vil ikke bli endret. Disse nøklene er ikke en del av systemet.


Hvordan fungerer nøkkelbrikkene?

Bygningene blir delt inn i soner. Man får kun tilgang til egen boligblokk og bodområde.

På hver dør er det installert et kodepanel. Når døren er låst lyser det rødt. For å løåse opp døren holdes nøkkelbrikke opp til kodepanelet slik at det lyser gult. Man skal da taste koden som man får utlevert sammen med nøkkelbrikkene. Når det lyser grønt er døren åpen.

Når man skal gå ut brukes nøkkelbryter på vegg for å åpne døren.

Hvis man mister en nøkkelbrikke

Ved tap av nøkkelbrikke vil brikken bli slettet fra systemet. Ny nøkkelbrikke bestilles via forretningsfører OBOS ved Brit Andersskog.

Ny nøkkelbrikke koster kr 1.800,- som betales til OBOS.


Kontaktperson ved spørsmål

Styremedlem Stian er kontaktperson ved spørsmål om systemet. Stian foretrekker henvendelser pr e-post til swidding@hotmail.com, men kan også nås på telefon: 480 48 189.


mvh

Styret, Lille Bislett Eierseksjonssameie