fredag 17. november 2017

Varmtvannet var tilbake før dagen startet

Styret håper alt er i orden med varmtvannet fremover nå. Dersom det skulle være ytterligere problemer vedrørende dette, ber styret om informasjon per mail da vi ikke kan ha total oversikt over hele sameiet til enhver tid.

Problemer med varmtvann

Det er på nytt meldt om problemer med varmtvann i natt. Fagfolk er kontaktet, men det er usikkert om de får kommet før det blir morgen.

torsdag 16. november 2017

Varmtvannet er tilbake!

Det har vært problemer vedrørende en defekt kobling i sirkulasjonspumpen.

Problemer med varmtvann

Det er problemer med varmtvannet i deler av sameiet. Styret er på saken og i kontakt med rørlegger og elektriker for å ordne dette så raskt som mulig. Til informasjon var tilbakemelding fra rørlegger at alt så ut til å være i orden i dag tidlig.