fredag 17. november 2017

Varmtvannet var tilbake før dagen startet

Styret håper alt er i orden med varmtvannet fremover nå. Dersom det skulle være ytterligere problemer vedrørende dette, ber styret om informasjon per mail da vi ikke kan ha total oversikt over hele sameiet til enhver tid.