torsdag 16. november 2017

Varmtvannet er tilbake!

Det har vært problemer vedrørende en defekt kobling i sirkulasjonspumpen.