torsdag 16. november 2017

Problemer med varmtvann

Det er problemer med varmtvannet i deler av sameiet. Styret er på saken og i kontakt med rørlegger og elektriker for å ordne dette så raskt som mulig. Til informasjon var tilbakemelding fra rørlegger at alt så ut til å være i orden i dag tidlig.