mandag 15. desember 2008

Barnehagen i Lille Bislett


Langaard barnehage AS er en privateid barnehage for barn i alderen 0-6 år som drives i Lille Bislett 28, 1. og 2.etg.
Barn av seksjonseiere i Lille Bislett har fortrinnsrett til plass i barnehagen. Les mer om dette i punkt 6 i barnehagens vedtekter.
For mer info og søknad om barnehageplass, se nettsiden: http://www.langaardbhg.no/

tirsdag 9. desember 2008

Ny forretningsfører for sameietStyret har valgt OBOS som ny forretningsfører for Lille Bislett Eierseksjonssameie. OBOS tar over forretningsførselen fra 1.januar 2009. Denne oppgaven har frem til nå vært utført av Selvaag Forvaltning.

For seksjonseierne betyr dette at giroer for fellesutgifter vil komme fra OBOS fra nå av. Giroer for neste år vil bli utsendt neste uke. Det er da viktig å passe på at man bruker riktig konto- og KID-nr ved betaling av giroene.

Mer info om OBOS kommer i brev sammen med giroene.

torsdag 4. desember 2008

Lever avfall til gjenbruk på minigjenbruksstasjonen


I tillegg til tekstiler, sko, vesker og leker (uknuselige), kan du levere farlig avfall til minigjenbruksstasjonen i KK-parken i Pilestredet Park. - Vi tar også i mot ee-avfall, metall, plastemballasje, papp, lyskilder og ikke-brennbart avfall på minigjenbruksstasjonen, sier Lise Kolberg i Renovasjonsetaten i Oslo, og preseiserer at minigjenbruksstasjonen er åpen for alle i bydelen.