mandag 15. desember 2008

Barnehagen i Lille Bislett


Langaard barnehage AS er en privateid barnehage for barn i alderen 0-6 år som drives i Lille Bislett 28, 1. og 2.etg.
Barn av seksjonseiere i Lille Bislett har fortrinnsrett til plass i barnehagen. Les mer om dette i punkt 6 i barnehagens vedtekter.
For mer info og søknad om barnehageplass, se nettsiden: http://www.langaardbhg.no/