onsdag 26. august 2015

Branninstruks for sameiet

Følgende branninstruks gjelder for Lille Bislett eierseksjonssameie - denne finner du også på alle informasjonstavlene i sameiets oppganger.                                                                       
Ved brannalarm
 • Lukk dører og vinduer i leiligheten 
 • Bruk ikke heis
 • Oppstillingsplass ved brannalarm er ved fotballbane foran oppgang 8 og 16

Ved brann
 • Varsle personer i fare ved å rope "Brann! Brann!" 
 • Trykk inn manuell brannmelder 
 • Varsle brannvesenet på nødnummer 110
 • Si ifra til brannvesenet hvis du vet det fremdeles er folk inne i bygget

Varsle
 • Alle som er i fare
 • Brannvesenet telefon 110
 • Trykk på manuell brannmelder 

Redde
 • Personer fra brannstedet
 • Personer over brannstedet
 • Evakuer raskeste vei – ikke via heis

Slukke
 • Forsøk å slukke med utstyr som finnes i lokalet
 • Lukk dører, vinduer og porter

Hold deg orientert om
 • Rømningsveier
 • Manuelle melderes plassering 
 • Slukkeutstyrets plassering og virkemåte
 • Samtlige skal være kjent med alle utganger fra sitt oppholdssted

Redde, varsle, slokke
En nyttig huskeregel:
 1. REDDE: Sørg for at alle kommer i sikkerhet
 2. VARSLE: Varsle brannvesenet på nødnummer 110
 3. SLOKKE: Forsøk å slokke brannen, men utsett aldri deg selv eller andre for unødig fare
Se også Brannsikkerheten i sameiet er meget god. 

fredag 14. august 2015

Reparasjon av boder

Oppdatert 14. august: Reparatør har fått tilsendt feil materialet, det er derfor foreløpig usikkert når dato for reparasjon av bodene blir. Styret kommer tilbake med rett dato for reparasjon og overlevering av bodnøkkel så snart vi hører fra leverandør.

Nyhet publisert 26. juli:
Alle boder som er berørt av innbrudd tidligere i sommer får reparert boden mandag 17. august! Dette gjelder også de som har fått skadet beslag.

Dette fordrer at styret har adgang til boden:

For beboere som bor i Lille Bislett 8 og 16 kan nøkkel levers i postkassen til styreleder Olav Heiberg Hoff i Lille Bislett 8. For øvrige beboere må nøkkel overleveres i person, det kan gjøres søndag 16. august kl. 18:00. Dersom tidspunktet for overlevering ikke passer, ring Olav på 976 38 009.

NB: Alle bod-nøkler må merkes med fullt navn og seksjonsnummer (dette står skrevet over boden).