fredag 14. august 2015

Reparasjon av boder

Oppdatert 14. august: Reparatør har fått tilsendt feil materialet, det er derfor foreløpig usikkert når dato for reparasjon av bodene blir. Styret kommer tilbake med rett dato for reparasjon og overlevering av bodnøkkel så snart vi hører fra leverandør.

Nyhet publisert 26. juli:
Alle boder som er berørt av innbrudd tidligere i sommer får reparert boden mandag 17. august! Dette gjelder også de som har fått skadet beslag.

Dette fordrer at styret har adgang til boden:

For beboere som bor i Lille Bislett 8 og 16 kan nøkkel levers i postkassen til styreleder Olav Heiberg Hoff i Lille Bislett 8. For øvrige beboere må nøkkel overleveres i person, det kan gjøres søndag 16. august kl. 18:00. Dersom tidspunktet for overlevering ikke passer, ring Olav på 976 38 009.

NB: Alle bod-nøkler må merkes med fullt navn og seksjonsnummer (dette står skrevet over boden).