onsdag 26. august 2015

Branninstruks for sameiet

Følgende branninstruks gjelder for Lille Bislett eierseksjonssameie - denne finner du også på alle informasjonstavlene i sameiets oppganger.                                                                       
Ved brannalarm
 • Lukk dører og vinduer i leiligheten 
 • Bruk ikke heis
 • Oppstillingsplass ved brannalarm er ved fotballbane foran oppgang 8 og 16

Ved brann
 • Varsle personer i fare ved å rope "Brann! Brann!" 
 • Trykk inn manuell brannmelder 
 • Varsle brannvesenet på nødnummer 110
 • Si ifra til brannvesenet hvis du vet det fremdeles er folk inne i bygget

Varsle
 • Alle som er i fare
 • Brannvesenet telefon 110
 • Trykk på manuell brannmelder 

Redde
 • Personer fra brannstedet
 • Personer over brannstedet
 • Evakuer raskeste vei – ikke via heis

Slukke
 • Forsøk å slukke med utstyr som finnes i lokalet
 • Lukk dører, vinduer og porter

Hold deg orientert om
 • Rømningsveier
 • Manuelle melderes plassering 
 • Slukkeutstyrets plassering og virkemåte
 • Samtlige skal være kjent med alle utganger fra sitt oppholdssted

Redde, varsle, slokke
En nyttig huskeregel:
 1. REDDE: Sørg for at alle kommer i sikkerhet
 2. VARSLE: Varsle brannvesenet på nødnummer 110
 3. SLOKKE: Forsøk å slokke brannen, men utsett aldri deg selv eller andre for unødig fare
Se også Brannsikkerheten i sameiet er meget god.