tirsdag 22. september 2015

Reparasjon av skadede boder fredag 25. september

Etter innbrudd tidligere i sommer foreligger skader av varierende omfang på boddør, beslag og/eller vegg. Det blir foretatt reparasjon av disse samlet fredag 25. september fra kl. 07:30. 

Det er i denne forbindelse viktig at reparatør har adgang til de berørte bodene. 

Alternativene er som følger:
1) Nøkler overleveres til styreleder Olav Hoff (Lille Bislett 8) innen 24. september 
2) Nøkler overleveres direkte til reparatør fredag morgen
3) Vi klipper låsen og setter på ny når reparasjonsarbeidet er utført 

For alternativ 3, gi styreleder beskjed. 

PS: Nøklene må merkes med fullt navn og bodnummer.