fredag 23. september 2016

Støy fra Coop

Flere beboere har de siste dagene klaget på betydelig støy i sameiet midt på natten. Det viser seg nå at dette skyldes oppussing i Coop-butikken.

Styret har snakket med butikksjefen i Coop som beklaget det inntrufne på det sterkeste. Hun har lovet å ta klagene videre i sitt system og sørge for at det ikke gjentar seg.

Husordensregler
Styret minner om husordensreglene, som selvfølgelig også gjelder for all næringsvirksomhet i sameiet: Coop, Time Park, Langaard barnehage og Stray garasje.

fredag 16. september 2016

Bomiljøvakthold i sameiet Lille Bislett

Sameiet har en avtale med Securitas Bomiljø for vakthold i sameiet. Alle beboere må sette seg inn i hva tjenesten innebærer og hvordan den skal brukes. Merk at bomiljøvakten ikke erstatter politi, brannvesen eller ambulanse.

Formålet med vakttjenesten
Bomiljøtjenesten er igangsatt for å gi deg som beboer trygghet og trivsel. Bomiljøvekteren vil gå vaktrunder med forskjellige omfang og til varierende tider. Bomiljøvekteren vil føre tilsyn med eiendommens fellesarealer, og påse at ingen uønskede personer oppholder seg i eller ved eiendommen. Er vekteren i tvil om hvem du er vil han spørre om du har nøkkel som gir adgang til fellesarealer, til egen bil og lignende.


Vekteren kan tilkalles ved for eksempel:
Husbråk, uønsket opphold av personer i fellesarealer, følelsen av utrygghet.

Med bomiljøvekterens tilstedeværelse vil vi redusere uønsket ferdsel og adferd i og ved eiendommen, men denne tjenesten blir enda bedre hvis du ringer når du opplever eller føler utrygghet, eller ser/hører unormal adferd i ditt nærområde. Det koster ingenting ekstra å tilkalle vekteren, han er der for din skyld.

Døgnbemannet vakttelefon
Bomiljøvekteren kan kontaktes på telefon: 22 97 10 70. Securitas Bomiljø vil aksjonere på din opplevelse av utrygghet, og dette vil være med på å forebygge mot innbrudd, tyveri, hærverk og tilgrising av eiendommen.

Erstatter ikke politi, brannvesen eller ambulanse 
Bomiljøvakten er ingen erstatning for politiet (112) som alltid skal kontaktes ved anmeldelse av innbrudd, overfall, hærverk eller lignende. Bomiljøvakten er heller ingen erstatning for varsling av brann (110) eller behov for medisinsk nødhjelp (113).

Se også infoskriv fra Securitas Bomiljø

fredag 9. september 2016

Styret har valgt Obos Forsikring

Styret har etter en nøye vurdering valgt å bytte sameiets forsikringsselskap fra Gjensidige til Obos Forsikring. 

Sameiets bygningsmasse er nå forsikret i Obos Forsikring med avtalenummer 11478. 

Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte seksjon. Oppstår det slike skader i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. 

Ovennevnte skader meldes til styret_lillebislett@googlegroups.com og forsikringsavdelingen i OBOS, telefon 02333 eller e-post forsikring@obos.no.
Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. 


Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. 

Innboforsikring
Den enkelte seksjonseier er som tidligere selv ansvarlig for å ha hjem-/innboforsikring som dekker eget innbo og løsøre i egen seksjon og bod.