fredag 16. september 2016

Bomiljøvakthold i sameiet Lille Bislett

Sameiet har en avtale med Securitas Bomiljø for vakthold i sameiet. Alle beboere må sette seg inn i hva tjenesten innebærer og hvordan den skal brukes. Merk at bomiljøvakten ikke erstatter politi, brannvesen eller ambulanse.

Formålet med vakttjenesten
Bomiljøtjenesten er igangsatt for å gi deg som beboer trygghet og trivsel. Bomiljøvekteren vil gå vaktrunder med forskjellige omfang og til varierende tider. Bomiljøvekteren vil føre tilsyn med eiendommens fellesarealer, og påse at ingen uønskede personer oppholder seg i eller ved eiendommen. Er vekteren i tvil om hvem du er vil han spørre om du har nøkkel som gir adgang til fellesarealer, til egen bil og lignende.


Vekteren kan tilkalles ved for eksempel:
Husbråk, uønsket opphold av personer i fellesarealer, følelsen av utrygghet.

Med bomiljøvekterens tilstedeværelse vil vi redusere uønsket ferdsel og adferd i og ved eiendommen, men denne tjenesten blir enda bedre hvis du ringer når du opplever eller føler utrygghet, eller ser/hører unormal adferd i ditt nærområde. Det koster ingenting ekstra å tilkalle vekteren, han er der for din skyld.

Døgnbemannet vakttelefon
Bomiljøvekteren kan kontaktes på telefon: 22 97 10 70. Securitas Bomiljø vil aksjonere på din opplevelse av utrygghet, og dette vil være med på å forebygge mot innbrudd, tyveri, hærverk og tilgrising av eiendommen.

Erstatter ikke politi, brannvesen eller ambulanse 
Bomiljøvakten er ingen erstatning for politiet (112) som alltid skal kontaktes ved anmeldelse av innbrudd, overfall, hærverk eller lignende. Bomiljøvakten er heller ingen erstatning for varsling av brann (110) eller behov for medisinsk nødhjelp (113).

Se også infoskriv fra Securitas Bomiljø