fredag 9. september 2016

Styret har valgt Obos Forsikring

Styret har etter en nøye vurdering valgt å bytte sameiets forsikringsselskap fra Gjensidige til Obos Forsikring. 

Sameiets bygningsmasse er nå forsikret i Obos Forsikring med avtalenummer 11478. 

Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte seksjon. Oppstår det slike skader i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. 

Ovennevnte skader meldes til styret_lillebislett@googlegroups.com og forsikringsavdelingen i OBOS, telefon 02333 eller e-post forsikring@obos.no.
Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. 


Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. 

Innboforsikring
Den enkelte seksjonseier er som tidligere selv ansvarlig for å ha hjem-/innboforsikring som dekker eget innbo og løsøre i egen seksjon og bod.