fredag 17. juni 2011

El-tilsyn

Olav Thon ønsker å informere sameiet om følgende:

Olav Thon Eiendomsselskap har mottatt en rekke rapporter ifm. tilsyn av el-anlegg i Lille Bislett-komplekset. Alle rapportene er registrert inn hos oss og ligger for øyeblikket på vent. Dette fordi selskapet har en dialog med Infratek rundt noen av punktene i rapporten som vi mener ikke er riktige. Inntil denne dialogen er avsluttet avventer vi eventuelle utbedringer. Når dialog med Infratek er avsluttet vil eventuelle utbedringer bli gjort i samarbeid med hver enkelt leilighetsbeboer og/eller – eier. Vi tar da direkte kontakt og avtaler tidspunkt for eventuell utbedring. Når dette skjer er foreløpig uklart. Som følge av dette kan det være at frister som er gitt i tilsynsrapportene ikke blir oppfylt, men dette skjer da i dialog med Infratek. Vi antar at leilighetseiere vil kunne motta purring på utbedring av mangelpunktene, men dette kan det foreløpig sees bort ifra.

Espen Strand, 17.06.11
Mobil: 95 27 64 18