fredag 7. desember 2012

Ikke slipp inn uvedkommende!

Den siste tiden har vi dessverre fått flere tilbakemeldinger om ulike innbruddsforsøk i sameiet.

Styret oppfordrer derfor alle beboere om å passe på at ikke ukjente slipper inn på sameiets område. Sjekk alltid at inngangsdører låses etter deg og at ikke uvedkommende følger med deg inn. Slipp heller ikke inn besøkende som ringer på hvis du ikke kjenner vedkommende.

Styret oppfordrer også alle eiere å informere leietakere om at alle porter og inngangsdører til enhver tid skal være låst i sameiet.