tirsdag 4. desember 2012

Mulige vansker med nøkkelbrikker pga. oppgradering av adgangssystemet

For å sikre best mlig stabilitet og sikkerhet vil adgangssystemet oppgraderes mellom onsdag 5. desember og fredag 7. desember 2012. Dette skal i utgangspunktet ikke ha betydning for anleggets funksjonalitet, men det er likevel en viss mulighet for at nøkkelbrikken tidvis ikke fungerer helt som normalt i denne perioden.