torsdag 18. juni 2015

Nye rabattkort til parkeringshuset

De nye rabattkortene til parkeringshuset fra TimePark er kommet og blir nå delt ut og lagt i postkassene. Merk deg følgende endringer om rabattkortene:

 • Det er kun ett rabattkort pr. boenhet – det er ikke lenger mulig å bestille flere kort pr. leilighet. 
 • De nye rabattkortene har ingen utløpsdato og vil derfor være de samme i flere år fremover. Det er viktig at beboere passer godt på kortene, da det ikke vil bli delt ut nye hvert år som tidligere. 
 • Rabattkortet skal følge boenheten ved salg/utleie.
 • Dersom du mister kortet kan eier bestille nytt ved å henvende seg til kundeservice@timepark.no. Vedkommende vil da faktureres kr. 200 + mva. av TimePark for nytt kort. 
 • For å kunne bestille nytt kort må kortnummeret på det mistede kortet oppgis til TimePark. Eier/beboer er selv ansvarlig for å notere/oppbevare kortnummeret på det parkeringskortet man får utlevert. 
 • Rabattkortet skal nå leses av på lesepunktet på P-automaten, ikke trekkes som tidligere. Deretter vil automaten vise rabattert takst og man betaler som vanlig. 
 • Rabattpriser ved bruk av kortet er: 
  Hverdager kl. 21:00-09:00 kr 20,- 

  Fredager kl. 21:00 til mandag kl. 09:00 kr. 60,- 

  Utenom disse tidene gjelder normale parkeringstakster 
Rabattkortet er et gode som TimePark tilbyr beboere i Lille Bislett. Alle spørsmål om rabattkortene skal rettes til kundeservice@timepark.no. Styrets ansvar er kun å dele ut de nye rabattkortene.