onsdag 24. april 2013

Oppdatering av beboerlister skal skje skriftlig

Vi minner om at oppdateringer av beboerlister ved inngangsdørene må meldes skriftlig til styret.

Flere beboere endrer ringelistene ved inngangsdørene på egenhånd uten å melde fra til styret. Dette hindrer styret i å ha korrekte ringelister når de byttes ut. 

Ved endringer må du oppgi hvilken oppgang du bor i, ditt leilighetsnummer (se egen inngangsdør) og hvilket navn som skal stå på ringelisten.

Alle endringer meldes skriftlig til styret_lillebislett@googlegroups.com.