tirsdag 10. februar 2009

Securitas døgnservice


Sameiet har avtale med Securitas Døgnservice. De går streifrunder, men man kan også ringe dem ved ubehagelige hendelser, som f.eks. uønskede narkomane som oppholder seg i garasjen. Securitas kommer da umiddelbart og kaster dem ut. Du kan ringe Securitas Døgnservice på 90860454 ved behov.
Styret har fokus på problemet med de narkomane og er i løpende dialog med politiet og rusmiddeletaten, uten at det har gitt nevneverdige resultater, dessverre.