onsdag 23. januar 2013

Bodnr. = Seksjonsnr.

Hver seksjon i sameiet har en kjellerbod som skal være merket med leilighetens seksjonsnummer i overkant av boddøren. Alle boder må være låst til enhver tid – dette bidrar til at andre ikke får mulighet til å ta feil bod i bruk.

Bodene fulgte med leilighetene da disse ble overlevert fra utbygger Olav Thon til seksjonseierne. Bodene er privat eie og administreres derfor ikke av styret i sameiet.

Styret oppfordrer imidlertid alle seksjonseiere å påse at de bruker riktig bod. Det er også seksjonseiers oppgave å informere egne leietakere / nye eiere om hvilken bod som tilhører leiligheten.

Se oversikt over seksjonsnr. og leilighetsnr. i bygg A, B og C