fredag 11. januar 2013

Mangel på varmtvann og kalde radiatorer

Hafslund har (ved en underleverandør) byttet ut en vesentlig komponent ved varmeanlegget i sameiet. Varmtvannstilførselen (tappevannet) skal nå være ok i alle bygg og oppganger etter at det har vært arbeidet med dette gjennom julen.

I tillegg har vi fått meldinger om at radiatorer i enkelte leiligheter (bygg A, B og C i flere etasjer) nå er kalde om natten og varme om dagen. Dette skyldes mest sannsynlig feil innstilt automatikk som Andenæs VVS skal se på så snart som mulig.