torsdag 15. november 2007

Merking av postkasser

Vi har hatt problemer med postgangen til beboerne i Lille Bislett. Det er viktig at samtlige postkasser merkes med navn.

Ved utleie er det viktig at styret informeres om eiers adresse, slik at viktig informasjon når fram.

Dersom du leier leilighet; vennligst gi beskjed til utleier om å underrette styret.